Skip to content Skip to footer

Svenska Myndigheter Motsäger Inte Temporära Begränsningar av Spelautomater

Svenska spelmyndigheten Spelinspektionen sa att den inte skulle ha ”några invändningar” mot att landets regering säkerställde nya temporära begränsningar för spelautomater, men varnade att följderna av åtgärderna fortfarande är oklara.

Tidigare denna månad ordnade Sveriges regering en utvärdering gällande en ny och lägre insatsgräns för onlinekasinon på 4,000 svenska kronor mer månad, med verkan från och med Februari.

Målsättningen med den nya åtgärden, som är tänkt att implementeras från 7:e februari till 30:e juni, skulle vara att minimera skada och risker till följd av spelande under den pågående pandemin.

Argumentet att skydda spelare användes även för att rättfärdiga den tidigare kasinogränsen på 5,000 svenska kronor som tillämpades mellan 2:a juli 2020 och 14:e november 2021.

Även om det ursprungligen var tänkt att vara en kortvarig åtgärd så utökades begränsningen och var gällande under pandemin. Som svar på den senaste utvärderingen, som är tänkt att avslutas idag (17 januari), sa Spelinspektionen att de inte skulle motsäga sig återintroduceringen av temporära åtgärder med tanke på uppgången av Covid-19 i Sverige. Det är det fortfarande för tidigt att veta viken inverkan detta kommer att ha på spelare.

Spelinspektionen var tidigare kritisk gällande gränsen på 5000 svenska kronor som infördes i mitten av 2020, på grund av att det saknades stöd för att sådana åtgärder var effektiva.

Myndigheten sa att dess ställning inte har förändrats, och att mer information krävs om sådana åtgärder ska gälla under längre perioder.

Men de sa även att de var nöjda över att man tydliggjort hur operatörer bör hantera spelare som satt sina gränser högre än 4,000 svenska kronor per vecka, men senare minskat gränsen.

Spelinspektionen la även till att de håller på att utvärdera gällande temporära åtgärder och kommer att återrapportera till regeringen senast 15:e mars.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment