Skip to content Skip to footer

Svenskt handelsförbund begär att nya finansmarknadsministern bryter upp Svenska Spel

Svenska handelsförbundet Branschförenigen för Onlinespel (BOS) betonade tre prioriteringar som de hoppas att nya finansmarknadsministern, Niklas Wykman, kommer att ta tag i när han tar över spel- och bettingpolicyn som del av Sveriges nya regering.

Utnämnandet följer valet tidigare i år då tidigare center-vänster-regeringen röstades ut till fördel för ett högervridet samarbete som ledes av Moderaterna.

BOS sa vid tillfället att de hoppas att den nya regeringen ska vara mer välkomnande gällande online casino branschen, och framför allt att de ska släppa på landets strikta lagar gällande bonusar.

Wykman (Moderat) utnämndes som Finansmarknadsminister, en roll som inkluderar spelsektorn.

Placeringen av spel som en roll inom finansministeriet är en förändring från tidigare uppsättningen, då Ardalan Shekerabi ansvarade för spel och betting först som Civilminister och sedan som Socialminister. Det går dock i linje med hur sektorn sköttes under den förra Moderat-ledda regeringen som hade makten mellan 2006 och 2014.

BOS:s VD, Gustaf Hoffstedt, sa att förändringen gällande vilken minister som ansvarar för spelbranschen inte nödvändigtvis ska tolkas som ett utlåtande om den nya regeringens planer för branschen, och att det fortfarande var för tidigt att dra slutsatser om detta.

”Vi ser fram emot att ha en diskussion med Niklas Wykman om hur spelpolicyn bäst kan utvecklas i Sverige”, sa han. ”Vi kommer att ha tre viktiga budskap i de diskussionerna.”

”För det första måste de licensierade spelföretagen skyddas på bekostnad av de som saknar licens.”

”För det andra bör staten koncentrera sig på att skapa lagar som vi andra måste följa, framför att själva agera kommersiellt spelbolag. För det tredje skulle det välkomnas om Wykman, som den första ministern i någon svensk regering, vågade betona spelbranschens stora företagsbetydelse och politiska betydelse för Sverige och Europa.”

Den andra prioriteringen syftar på Sveriges regerings roll som speloperatör i och med Svenska Spel. Moderatpartiet har tidigare talat om att bryta isär Svenska Spel och att den del som hanterar licensierade aktiviteter – såsom onlinespel – ska privatiseras.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment