Skip to content Skip to footer

Dribble Media Kritiseras för Oansvarig Reklam för e-Sportbeting

Storbritanniens reklamgranskande myndighet, Advertising Standards Agency (ASA), har gett fog för ett klagomål mot Dribble Media gällande en annons som på Facebook förespråkare e-betting på spelet Midnite.

Reklamen i fråga som dök upp 18 september detta år hade budskapet

Top-tier e-sport för brittiska odds… Galet stora odds, enorma vinster och snabba utbetalningar”, vid sidan av en bild på en tweet med meddelandet “Jag är helt inne på CS:GO-betting och jag plockat hem gaaaaaaaalna [!] belopp”.

 

En person kontaktade ASA med kritiken att reklamen uppmuntrade problemspelande, och ifrågasatte huruvida reklamen var ansvarsfull.

Dribble Media svarade med att reklamen skapades av en anlitad tredjepart som inte levde upp till deras riktlinjer för reklam på sociala medier. Dribble Media sa även att reklamen togs bort och att de inte skulle fortsätta samarbeta med tredje parten i fråga.

I sin utvärdering hänvisade ASA till CAP-koden som tydliggör att marknadsföringsmässig kommunikation inte får avspegla, förespråka eller uppmuntra spelbeteende som är socialt oansvarigt eller som kan leda till finansiell, social eller känslomässig skada.

ASA sa att anspelningen på att vara “helt inne på CS:GO-betting” avspeglade spelberoende på ett positivt sätt och därmed förespråkade och uppmuntrande problemspelande.

Myndigheten sa också att påståendet “plockat hem gaaaaaaaalna [!] belopp” framställde oansvarigt spelande på ett positivt sätt och därmed på ett sätt som kan leda till finansiell, social eller känslomässig skada.

Med dessa två faktorer i åtanke sa ASA att helhetsintrycket av reklamen var att förespråka och uppmuntra betting på ett sätt som kan vara skadligt.

ASA uppmärksammade att reklamen skapats av ett tredjepartsföretag, och att Dribble Media informerade myndigheten att reklamen inte var i enlighet med deras riktlinjer. Men de poängterade att Dribble Media fortfarande för ansvarig för reklamen.

ASA tillade att reklamen bröt mot regel 1.3 i KAP-koden (utgåva 12) gällande ansvarig marknadsföring och 16.3.1 avseende spelande. Därför informerade ASA Dribble Media om att i framtiden inte avspegla, förespråka eller uppmuntra spelbeteende som är socialt oansvarigt eller kan leda till finansiell, social eller känslomässig skada.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment